O nas

Na czele Fundacji stoi zarząd, w skład którego wchodzą: przewodnicząca, zastępca, skarbnik, sekretarz, członek. Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia za pełnione funkcje i pracę na rzecz Fundacji. Wszyscy wykonujący pracę na rzecz Fundacji są wolontariuszami. W pracę Fundacji zaangażowana jest liczna kadra pedagogiczna i inni wolontariusze. Przy Fundacji działa Rada, w której skład mogą wchodzić rodzice uczniów, kursantów i pełnoletni kursanci. W życie Fundacji aktywnie włączają się wszyscy rodzice i wielu sympatyków. Oprócz regularnych zajęć w Szkole i w Polsce Plus organizujemy liczne wydarzenia dodatkowe wspierające polskie tradycje, kulturę i integrację polskiej społeczności w Tilburgu i okolicach.

 

Wszyscy chętni, którzy chcą wspierać cele i działania Fundacji są mile widziani.