Polska Plus

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze szkoły i poza

Język polski plus

Intensywny język polski dla uczniów słabo mówiących po polsku

Drama

Rozwijamy przez teatr

Warsztaty plastyczne

Dajemy przestrzeń do autokreacji i twórczego myślenia

Logopedia

Mowa dziecka rozwija się od okresu prenatalnego do około 7 roku życia, wówczas dziecko powinno swobodnie posługiwać się mową. W szkole prowadzimy zajęcia z logorytmiki, łączące terapię logopedyczną i rytmikę, aktywizujące sferę zarówno słuchową, jak i ruchową, wspomagające ogólny rozwój dziecka i rozwój mowy. Zajęcia są prowadzone dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat i są zajęciami dodatkowymi, odbywającymi się dla chętnych, po zajęciach lekcyjnych w szkole. Logorytmikę prowadzi logopeda.

Biblioteka

Wypożyczamy z naszych zbiorów

Domek dla książki

Możesz pożyczyć i coś dać

Katecheza

Prowadzimy katechezę i przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Kultura Polska

Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia

Konkursy

Umożliwiamy udział w konkursach międzyszkolnych

Sport

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Warsztaty kulinarne

Obcujemy z polskimi smakami