Szkoła

Dla dzieci od 2,5/3 do 18 lat

Polska Szkoła w Tilburgu działa nieprzerwanie od 1994 roku. Nasz cel to wsparcie języka polskiego i polskiej kultury, stwarzanie możliwości dostępu do nich, integracja polskiej społeczności. Nasze cele realizujemy poprzez prowadzenie szkoły dla dzieci i młodzieży w wieku od 2,5/3 do 18 lat. Lekcje odbywają się w wybrane soboty w wynajmowanych pomieszczeniach w Dzielnicowym Ośrodku Kulturalnym w Tilburgu MFA „Kruispunt”.

Nasza Szkoła jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii i jest również zarejestrowana w bazie szkół polskich Polska Szkoła prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Prowadzimy zajęcia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim. W nauczaniu kierujemy się podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Uczymy na 9 poziomach w odrębnych grupach. Nauka w Szkole obejmuje język polski, historię Polski, przyrodę i geografię Polski, a w młodszych grupach również plastykę.

Uczniowie mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Szkołę i inne organizacje oferujące uczestnictwo uczniom szkół polonijnych.

Organizujemy różne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i integracyjne, w których mogą brać udział uczniowie i ich rodziny.

Język polski

Uczymy języka polskiego i poznajemy polską literaturę. Prowadzimy zajęcia na 9 poziomach w odrębnych grupach. Nauka oparta jest o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Korzystamy m.in. z serii podręczników „Tropiciele” Klasa 1-3, podreczników dla grup przedszkolnych "Nowe przygody Olka i Ady" poziom A i B+ i innych. Kwalifikacja ucznia do poziomu i grupy zależy od znajomości języka polskiego tj. od poziomu posiadanych kompetencji językowych (rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie) i w młodszych grupach od wieku. Licząc od najniższego poziomu (przedszkolnego) – do najwyższego (szkoła średnia) – mamy następujące poziomy: fioletowy, złoty, srebrny, mandarynkowy, pomarańczowy, żółty, zielony, czerwony, niebieski. Każdą grupę prowadzi inny nauczyciel główny. W grupach młodszych i liczniejszych towarzyszy mu nauczyciel pomocniczy.

Historia

Poznajemy historię Polski. W grupach młodszych elementy historii Polski są zintegrowane w lekcjach języka polskiego. Osobne zajęcia historii Polski prowadzimy dla uczniów od grupy mandarynkowej. Lekcje odbywają się na dwóch poziomach - dla uczniów młodszych (razem grupy mandarynkowa, pomarańczowa, żółta) i dla uczniów starszych (razem grupy zielona, czerwona, niebieska). Oprócz typowych zajęć lekcyjnych prowadzimy też otwarte lekcje historii, szczególnie w przypadku większych wydarzeń lub rocznic. Wtedy w spotkaniach mogą uczestniczyć rodzice i inne zainteresowane osoby z poza Szkoły. Zachęcamy uczniów i ich rodziny do uczestniczenia w obchodach wydarzeń rocznicowych np. wyzwolenie Bredy, bitwa pod Arnhem / Operacja Market Garden, Święto Wyzwolenia, odwiedzanie cmentarzy, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w walkach na terenie Holandii w czasie II Wojny Światowej.

Przyroda

Poznajemy przyrodę Polski. W grupach młodszych elementy przyrody Polski są zintegrowane w lekcjach języka polskiego. Zajęcia przyrody i geografii Polski prowadzone są razem w ramach jednych zajęć odrębnie od lekcji języka polskiego. W takiej formie prowadzimy te zajęcia dla uczniów od grupy mandarynkowej. Lekcje odbywają się na dwóch poziomach - dla uczniów młodszych (razem grupy mandarynkowa, pomarańczowa, żółta) i dla uczniów starszych (razem grupy zielona, czerwona, niebieska).

Plastyka

W ramach programu Szkoły te zajęcia są przeznaczone dla uczniów z grup najmłodszych. Zajęcia mają na celu rozwój manualny, usprawnienia motoryki ręki, wsparcie rozwoju wyobraźni, kreatywności i wrażliwości. W grupie najmłodszej, przedszkolnej – fioletowej - elementy zajęć plastycznych są rozłożone i zintegrowane z resztą zajęć prowadzonych w grupie przez nauczyciela głównego z pomocą nauczyciela asystującego. W grupie złotej i srebrnej plastyka to odrębne zajęcia prowadzonymi przez nauczyciela plastyki z pomocą asystenta nauczyciela. Dla dzieci ze starszych grup jest możliwość zapisania się na warsztaty plastyczne, które odbywają się jako zajęcia dodatkowe po regularnych zajęciach szkolnych (patrz Polska Plus).

Geografia

Poznajemy geografię Polski. W grupach młodszych elementy geografii Polski są zintegrowane w lekcjach języka polskiego. Zajęcia geografii i przyrody Polski prowadzone są razem w ramach jednych zajęć odrębnie od lekcji języka polskiego. W takiej formie prowadzimy te zajęcia dla uczniów od grupy mandarynkowej. Lekcje odbywają się na dwóch poziomach - dla uczniów młodszych (razem grupy mandarynkowa, pomarańczowa, żółta) i dla uczniów starszych (razem grupy zielona, czerwona, niebieska).

Tradycja

Wiedza o polskich tradycjach jest wpleciona w zajęcia języka polskiego. Najważniejsze świętujemy razem – szkolne wigilia, jasełka, wielkanocne palmy i pisanki, andrzejki i inne.

Konkursy

Uczniowie mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Szkołę jak również adresowanych do uczniów szkół polonijnych bądź otwartych. Konkursem, który wzbudza corocznie emocje jest Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci organizowany przez Forum Polskich Szkół w Holandii „Wierszowisko” dla uczniów szkół członkowskich. Oprócz konkursu recytatorskiego towarzyszy mu Wierszowiskowy konkurs plastyczny. Popularnym konkursem jest Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Polska w obiektywie polonijnego dziecka”. W zależności od roku, rocznic, wydarzeń organizujemy szkolne konkursy – okolicznościowe, plastyczne, historyczne, interaktywne, związane z czytelnictwem.