❗WAŻNA INFORMACJA❗ O P Ł A T Y 💰💰💰
Przez ostatnie 12 (!) lat opłaty za czesne w Polskiej Szkole w Tilburgu pozostawały bez zmian. Jest to wielkim osiągnięciem, wynikiem dobrej organizacji, zapobiegliwości i skutecznych zabiegów o dofinansowania. Fundacja jest w dobrej sytuacji, ale żeby odpowiedzieć na rosnącą inflację i koszty, i tym samym zapewnić dobry rozwój fundacji podnosimy nieznacznie opłaty czesnego za zajęcia szkolne, a pozostawiamy bez zmian opłaty za zajęcia dodatkowe. Pamiętamy, że przez nasze zajęcia realizujemy też naszą misję wsparcia języka i kultury polskiej.
W porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy stawki wyższe o 5 EUR/dziecko na semestr od nowego roku szkolnego 2022/23.
Nowe stawki za szkołę za 1 semestr – rok szkolny 2022/23:
65 EUR 1 dziecko
110 EUR 2 dzieci
155 EUR 3 dzieci
Zarząd Fundacji Polska Szkoła w Tilburgu