Z A P I S Y    N A   R O K   S Z K O L N Y  2021/2022
📅 3-7-2021
📍 Sinopelstraat 1, Tilburg
⏱ 10:00 – 14:00
📋wypelnij formularz
📋porozmawiaj z nauczycielem
📋porozmawiaj z rodzicami naszych uczniów
📋porozmawiaj z Radą Rodziców
📋porozmawiaj z Zarządem
📋zobacz szkołę
📋zobacz podręczniki
🇵🇱 Z A P R A S Z A M Y 🇵🇱