Po konsultacji z Radą Rodziców, Zarząd zadecydował o pozostawieniu opłat za szkołę, w roku szkolnym 2020/2021, na tym samym poziomie jak w roku bieżącym.

Opłata za semestr:

60 EUR 1 dziecko

100 EUR 2 dzieci

140 EUR 3 dzieci

W roku szkolnym są 2 semestry.

Płatność należy wnieść po otrzymaniu faktury w terminie płatności określonym na fakturze.