Gala Dyktanda Polonijnego 2022
Podczas gali, pan Ambasadora RP w Brukseli wygłosił mowę, Konsul Generalna RP w Brukseli odczytała list Pierwszej Damy, oraz wysłuchano mowy Prezes Macierzy w Belgii pani Barbary Wojdy – gratulowali wszystkim uczniom udziału, dziękowali szkołom – nauczycielom, rodzicom i zarządom za organizację i przygotowanie uczniów.
Z całego serca gratulujemy naszej uczennicy Valerii van Halteren zdobytego wyróżnienia.